miłość

Dziś Walentynki. Miłość zalała świat. Internet tonie w zalewie czerwonych serduszek. Ludzie mówią o miłości. I pewnie ile osób tyle jej definicji. Jednak nas wszystkich łączy jedno – pragnienie jej.

Miłość jest podstawową potrzebą człowieka, jest największym motorem ludzkich działań, ludzie jej pragną, poszukują, są szczęśliwi, gdy ją „znajdują”.

 Czyż to nie poprzez miłość wyrażamy samych siebie? Czy to nie zbyt śmiała teza na Walentynkowy dzień, który komercyjnie bije rekordy popularności w sprzedanych lizakach w kształcie serc. Czy „świętując” dzisiejszy dzień – nie zapomnimy jutro o tym, że miłość zawiera się w naszych emocjach, uczuciach, rozumowaniu, działaniu?

Czy mamy tyle miłości by poza świętowaniem jej przy lampce wina poświęcać się dla innych dając im swój czas, opiekę, przebaczenie, uśmiech, dobre słowo? Bo przecież tylko dzięki miłości możemy przeżyć nasze życie sensownie. Twórczo. Realizując się i będąc szczęśliwym. Czym zatem jest miłość? Jak kochać?

Miłość to temat gorący od wieków. Jaka jest Twoja definicja miłości? Ja swojej wciąż się uczę. Jest to temat, który zawsze jest na czasie – ale dziś przygotowałam Ci trochę materiału. Może pozwoli on na chwilę refleksji, a może będzie wprowadzeniem do rozmów o miłości, a może przyczyni się do większego za\kochania?

„Koncepcja dojrzałej miłości według Ericha Fromma jest postawą, pewną właściwością charakteru, która określa stosunek człowieka do świata w ogóle, a nie do jednego obiektu miłości”

E. Fromm wyróżnił pięć rodzajów miłości: miłość braterską, miłość matczyną, miłość samego siebie, miłość Boga i miłość erotyczną.

 Miłość braterska jest podstawową. Wiąże się z odpowiedzialnością za drugiego człowieka i troską o niego. Miłość ta składa się z poszanowania i poznawania oraz chęci ułatwiania życia innym ludziom. Wg. E. Fromma jeżeli człowiek jest otwarty na drugiego człowieka, to dostrzeże w nim brata. Zatem jeżeli uważamy się za ludzi kochających, miłujących świat i życie – pamiętajmy o tym kiedy zacietrzewienie będzie nas popychać w przeciwnym kierunku.

Miłość erotyczna – tu nie muszę raczej tłumaczyć, że jest to miłość, która polega na pragnieniu całkowitego połączenia, zespolenia się z drugim człowiekiem. Jednak postrzeganie jej wyłącznie jako aktu daje złudzenie związku, obcość i osamotnienie.

Miłość samego siebie. To wiecie, że jest mottem mojego życia. Tą miłością chcę zarazić cały świat. Dla mnie to ta miłość jest wyjściowa dla wszystkich innych. Wierzę, że człowiek, by mógł kochać drugiego człowieka musi pokochać samego siebie. O tym jak to rozumiem przeczytasz tu: Dla mnie jednoznaczne jest to, że kochanie siebie oznacza kochanie innych a kochanie innych nierozerwalnie wiąże się z kochaniem siebie. Te miłości nie występują oddzielnie. I kochania siebie nie utożsamiam z interesowaniem się wyłącznie sobą, nie szanowaniem potrzeb innych. Miłość do siebie wymaga poznania i akceptacji siebie by wyjść do drugiego człowieka.

Miłość matczyna – miłość bezwarunkowa. Matka kocha dziecko za to, że jest. Nie za to, że jest jakieś. Jako ciekawostkę powiem tylko, że Fromm uważa, że tylko matka jest w stanie kochać bezwarunkowo. Ojciec już ze względu na brak tak silnej więzi jak matka zdolny jest kochać jedynie dziecko za coś. Tutaj nie mam zdania – chociaż daleko mi do tej teorii. Wiem natomiast, że brak bezwarunkowej miłości ze strony rodziców prowadzi do problemów emocjonalnych w przyszłości.

Miłość Boga. Bóg reprezentuje dla człowieka wartość najwyższą, dobro upragnione, do którego ludzie podążają.

Fromm wymienia co się nierozerwalnie wiąże z miłością. Oto ściągawka:

Troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie oraz poznanie. Człowiek kochający troszczy się o drugiego człowieka, a także czuje się za niego odpowiedzialny. Robi wszystko by druga osoba była zadowolona, zdrowa, szczęśliwa. Jest pełen uznania i szacunku dla tego kim jest kochana osoba. Nie chce jej zmieniać. Szanuje jej autonomię.

A zatem sprawdźcie czy kochacie dojrzałą miłością wg. E. Fromma? Jeżeli tak to Wasza miłość musi spełniać następujące warunki:

1) Prawdziwa miłość jest wówczas, gdy człowiek prawdziwą przyjemność czerpie z dawania, a nie z brania.

2) Prawdziwa miłość jest wówczas, gdy człowiek, który kocha kieruje się w swojej relacji dobrem drugiej osoby.

3) Prawdziwa miłość jest wówczas, gdy człowiek kochając czuje się odpowiedzialny za zaspokajanie wszelkich potrzeb osoby drugiej, zwłaszcza psychicznych. Odpowiedzialność człowieka jest po prostu jego odpowiedzią na potrzeby drugich.

4) Prawdziwa miłość jest wówczas, gdy człowiek akceptuje odmienność i indywidualność innych i pozwala na to oraz pomaga w tym, by oni w sposób pełny i rozwijający realizowali samych siebie.

5) Prawdziwa miłość do drugiego człowieka wyraża się poprzez pragnienie pełnego poznania kochanej osoby.

To co najczęściej obserwuję – nie wiem czy się ze mną zgodzicie, to to, że często ludzie rozumieją miłość jako zatracenie się czy wręcz uzależnienie od drugiej osoby. Natomiast miłość sama w sobie jest dawaniem ale przy zachowaniu własnej indywidualności.

A teraz trochę o koncepcji trzech składników miłości R. Stenberga. Są nimi:

 • intymność
 • namiętność
 • zobowiązanie.

Profesor Bogdan Wojciszke, niekwestionowany znawca miłości, zobowiązanie nazywa zaangażowaniem. To na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę w tym modelu to to, że te elementy zmieniają się w czasie trwania związku.

 

Na intymność składają się:

 • pragnienie dbania o dobro partnera,
 • przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu,
 • szacunek dla partnera,
 • przekonanie, że można na niego liczyć w potrzebie,
 • wzajemne zrozumienie,
 • wzajemne dzielenie się przeżyciami i dobrami duchowymi i materialnymi,
 • dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia,
 • wymiana intymnych informacji,
 • uważanie partnera za ważny element własnego życia

Namiętność wyraża się w przeżywaniu silnych emocji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Wysoką namiętność rozpoznacie po takich emocjach jak: pożądanie, radość, podniecenie, tęsknota, zazdrość, niepokój. Najczęstsze pomyłki dotyczą utożsamiania namiętności z miłością. Nie należy spadku namiętności czy jej końca utożsamiać z końcem miłości. Tak jak szybko rośnie namiętność na początku znajomości tak samo szybko po pewnym czasie jej trwania spada. I tego nie da się uniknąć.

Zaangażowanie– obejmuje wszelkie działania mające na celu przekształcenie miłości w trwały i jak najbardziej satysfakcjonujący związek. Jest to świadoma decyzja. Dla trwałego i silnego związku jest to najważniejszy składnik miłości. W prawdziwej miłości konieczne jest by zaangażowanie powoli rosło. Jak osiągnie swój maksymalny poziom to ma szansę utrzymać się do końca życia. Poziom zaangażowania nie jest podatny na spadanie w przeciwieństwie do dwóch poprzednich czynników składowych miłości.

Jakie zatem mamy fazy miłości?

1) Zakochanie (występuje tylko namiętność);

2) Romantyczne początki (występuje namiętność i intymność);

3) Związek kompletny (występują wszystkie czynniki: namiętność, intymność i zaangażowanie);

4) Związek przyjacielski (występuje intymność i zaangażowanie, ale bez namiętności);

5) Związek pusty (występuje zaangażowanie, bez namiętności i intymności);

6) Rozpad związku (nie ma w ogóle namiętności i intymności i następuje także decyzja obojga z osób pozostających w relacji bądź jednej z nich o wycofaniu nawet zaangażowania)

I pamiętajmy. Dojrzała miłość wymaga stałej pracy nad związkiem. Oto kolejna dawka inspiracji do kochania.

1) Dojrzała miłość wymaga rzeczywistej znajomości samego siebie i drugiej osoby. W trakcie trwania związku miłości następuje obiektywizacja siebie i drugiej osoby.

2) Dojrzała miłość wyznacza sobie dalekosiężne cele w oparciu o trwałe wartości. Potrafi czekać, nie zniechęcając się, jest odporna na rozczarowania i potrafi dla dobra drugiej osoby rezygnować.

3) Dojrzała miłość potrafi korzystać z pomocy innych i prosić o radę. Przyjmuje zatem własne ograniczenia i możliwości, rozwija pokorę i odpowiedni dystans do samego siebie.

4) Dojrzała miłość szanuje indywidualność i autonomię każdej osoby.

5) Osoby kochające potrafią komunikować się ze sobą, wyrażać swoje emocje, swój gniew i niezadowolenie w sposób nie niszczący lecz budujący.

6) W dojrzałej miłości osoby potrafią przezwyciężać własny egoizm i zaangażować się aktywnie i twórczo na rzecz drugiej osoby.

7) Osoby kochające się dojrzałą miłością podejmują w równym stopniu wysiłek tworzenia rodziny, wspólnego wychowywania dzieci i zaangażowania w czynności życia codziennego.

8) Dojrzała miłość wymaga pewnej giętkości i umiejętności przystosowywania się.

Trzeba działać według zaistniałych potrzeb i warunków, a niekoniecznie według sztywnych schematów i podziałów ról na tzw. „damskie” i „męskie”.

9) W miłości dojrzałej seksualność osiąga harmonię i spójność w najgłębszej sferze osoby, w taki sposób, że oddanie siebie i współżycie seksualne stają się prawdziwym i wymownym znakiem czułości i bliskości obu osób. Jest także wyrazem radości i wdzięczności, przebaczenia i akceptacji, wyrażającym za pomocą ciała to, czego niekiedy słowami wyrazić nie potrafią.

Wierzę, że świat będzie lepszy jak będziemy umieli kochać. Dlatego ten tekst jest tak ważny dla mnie.

 

Do przygotowania tekstu wykorzystałam informacje z następujących pozycji:

Fromm, O sztuce miłości

Robert J. Sternberg; Karin Weis, Nowa Psychologia Miłości

Maria Jankowska , Miłość jako najpełniejszy sposób wyrażania siebie